×

Viết tắt từ

B-Business D-Development  - S-Sustainable - G-Growth 

Nghĩa: Phát Triển Doanh Nghiệp Tăng Trưởng Bền VữngBiểu tượng là kim tự tháp của khởi nghiệp đổi mới sáng tạo với 3 trụ cột

Sáng tạo màu xanh lá cây

Đổi mới mày xanh nước biển

Phát triển kinh doanh liên tục màu cam

Ở mặt phát triển kinh doanh liên nó như một bàn đạp của các vận động viên điền kinh, giúp Startup có điểm tựa và tăng trưởng