×

Youth+ hay Công ty Cổ phần Công nghệ Giáo dục YouthPlus là doanh nghiệp tạo tác động xã hội với các hoạt động: hướng nghiệp cho học sinh, sinh viên thông qua trải nghiệm thực tế; phát triển nền tảng công nghệ định hướng và kết nối việc làm cho giới trẻ; bảo trợ, tài trợ cho các dự án cộng đồng.

Have Query?