×

GapViet là nền tảng thương mại điện tử B2B giúp người bán có trụ sở tại Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu (GSC.) Với hơn 30 năm kinh nghiệm xuất nhập khẩu, chúng tôi thấu hiểu từng giai đoạn khó khăn của GSC.

Sứ mệnh của chúng tôi là mang đến các giải pháp kỹ thuật số cho người bán tại Việt Nam, cho phép họ giao dịch trên toàn cầu một cách dễ dàng. Thông qua GapViet, chúng tôi cũng thúc đẩy sự minh bạch về giá cả trên các thị trường B2B và cắt giảm các khâu trung gian. Điều làm chúng tôi khác biệt là chúng tôi tập trung vào các xu hướng thị trường quốc tế để hỗ trợ người bán xác định, sản xuất và bán các sản phẩm có liên quan.