×

Phát triển công viên khoa học công nghệ Sandbox Startups hình thành thung lũng Silicon tại Việt Nam thúc đẩy và thương mại hoá nghiên cứu khoa học đóng góp cho phát triển nền kinh tế số tại Việt Nam