×

ĐƯA VIỆT NAM RA THẾ GIỚI

Việt Nam đã trải qua hơn 3 thập kỷ đổi mới, với nền kinh tế có độ mở lớn nhất trong khu vực Châu Á, nhưng giá trị nhận lại vẫn chưa xứng với nguồn lực. Chúng tôi có nhiệm vụ đầu tư mạnh mẽ vào những ý tưởng công nghệ đột phá để thúc đẩy cuộc cách mạng công nghệ thông tin tại Việt Nam

ĐẦU TƯ CHO TRẢI NGHIỆM MỚI CỦA CON NGƯỜI

BDSG SV

BDSG EC

BDSG DX

BDSG Group

Chúng tôi có mạng lưới khách hàng toàn cầu

Là một Holdings company đầu tư 4 doanh nghiệp BDSG Group - BDSG DX - BDSG EC - Start-Up Việt Nam có mạng lưới khách hàng rộng lớn tại Châu Á, với 4 lĩnh vực mũi nhọn Proptech - Digital transformation - ECommerce - Incubator

google map

Thông điệp từ Chủ tịch và Giám đốc điều hành

Với nguồn lực về tài chính, kinh nghiệm đầu tư và khả năng làm việc với gần 100 nhà phát triển công nghệ toàn cầu. Chúng tôi tự tin là đối tác chọn đời với nhà sáng lập về giải pháp công nghệ đẳng cấp thế giới

Xây dựng công nghệ phức tạp cho những ý tưởng điên rồ giải quyết vấn đề của người dùng

Đội của chúng tôi

Chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm dẫn dẵn đầu tư

Lời chứng thực của khách hàng