×

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO

BDSG Holdings là công ty quản lý khởi nghiệp đổi mới sáng tạo theo quy định tại Nghị định 38/2018/NĐ-CP

Chúng tôi tự hào trong việc kết nối các công ty khởi nghiệp sáng tạo của chúng tôi với các tập đoàn nổi tiếng và lâu đời, nhóm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tác động trực tiếp tới doanh nhân thông qua việc giải quyết thách thức về chiến lược, đổi mới, nghiên cứu,  tài chính, chuyển đổi số, phát triển bền vững và thực hiện. Giúp doanh nghiệp hoạt động thông minh hơn, dễ dàng mở rộng quy mô và gia tăng lợi nhuận

BDSG HOLDINGS hiện đang hình thành 3 quỹ đầu tư và quản lý tài sản hơn 5 triệu đô la Mỹ

Danh Mục Quỹ

BDSG HOLDINGS Chúng tôi đầu tư toàn diện vào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam

Các bước để chúng tôi đầu tư vào dự án của bạn

 • 1

  Gửi Pitch Deck

 • 2

  Nhận hẹn Meeting

 • 3

  Chứng minh tính khả thi

 • 4

  Thẩm định đầu tư Due Diligence

 • 5

  Nhận đầu tư theo mô hình Investment holding

Chúng tôi không chỉ đầu tư tài sản mà con giúp cho công ty khởi nghiệp tăng trưởng thông qua nguồn lực khác mà chúng tôi có

Dự án BDSG HOLDINGS đã đầu tư thông qua 3 quỹ

 • Tất cả các
 • Quỹ Startup Việt Nam
 • Quỹ Hướng Xanh
 • Quỹ BDSG Vision
Lời chứng thực

Khách hàng nói

Bài viết

Blog gần đây