×

BDSG Holdings - Investment holding

B viết tắt từ Business - D viết tắt từ Digital - S viết tắt từ Sustainable - G viết tắt từ Growth. Ý nghĩa là chúng tôi đầu tư kinh doanh các sản phẩm kỹ thuật số một cách bền vững và tăng trưởng

Hiện tại chúng tôi đã đầu tư vào 4 công ty và nắm dữ trên 90% cổ phần

Công ty cổ phần tập đoàn BDSG - Phát triển hệ sinh thái công nghệ bất động sản (Proptech)

Công ty cổ phần chuyển đổi số BDSG DX - Cung cấp dịch vụ chuyển đổi số cho doanh nghiệp (Digital transformation)

Công ty cổ phần thương mại điện tử BDSG EC - Phát triển hệ sinh thái các nền tảng thương mại điện tử B2B (E-Commerce)

Công ty cổ phần vườn ươm doanh nghiệp công nghệ BDSG SV - Xây dựng vườn ươm công nghệ đổi mới sáng tạo (Technology Business Incubator)

Những công ty thành viên của chúng tôi

Danh mục đầu tư

Investment holding

Các bước để chúng tôi đầu tư vào dự án của bạn

 • 1

  Gửi Pitch Deck

 • 2

  Nhận hẹn Meeting

 • 3

  Chứng minh tính khả thi

 • 4

  Thẩm định đầu tư Due Diligence

 • 5

  Nhận đầu tư theo mô hình Investment holding

Dự án đã triển khai

Công việc gần đây

 • Tất cả các

Có một dự án trong tâm trí của bạn

Thế giới cần nhiều Nhà sáng lập hơn. Thế giới cần nhiều công ty khởi nghiệp hơn. Nhiệm vụ của chúng tôi là giúp làm cho cả hai xảy ra

Lời chứng thực

Khách hàng nói

Bài viết

Blog gần đây